Diğer

Dersler / Projeler / Görevler
Derslerim

 


Projelerim

Sanayi ve Üniversite İşbirliği Çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi – Hürok İşletmesi; Verimlilik İş Süreçleri ve Maliyet Yapısının İyileştirme Projesi. – Dumlupınar Üniversitesi, 2004, Proje Yöneticisi

Sanayi ve Üniversite İşbirliği Çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi – Öztürk Yapı İşletmesi; Verimlilik İş Süreçleri ve Maliyet Yapısının Analizi Projesi. – Dumlupınar Üniversitesi, 2003, Proje Yöneticisi

“Doğalgazın Kütahya’ya Uygunluğu”, Proje: Kütahya’da Doğal Gaz ve Yapılabilirliği – Palmet/Amec ve Dumlupınar Üniversitesi, 2000, Proje Yöneticisi

Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma – Dumlupınar Üniversitesi, 1998, Proje Yöneticisi

Dumlupınar Üniversitesinin Mekan Büyüklüklerinin Tespitine Yönelik Stratejik Plan (Hizmet Türlerine Göre Mekan Büyüklüklerinin ve Yatırım İhtiyaçlarının Belirlenmesi) – Dumlupınar Üniversitesi, 1995, Proje Yöneticisi

Kütahya’da Turistik El Sanatlarını Geliştirme Araştırması – Anadolu Üniversitesi, 1989, Proje Yöneticisi

 Akademik Görev
Doç. Dr. (2012 – Devam Ediyor) Dumlupınar Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yard. Doç. Dr. (1992 – 2012) Dumlupınar Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yard. Doç. Dr. (1990 – 1992) Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Arş. Gör. (1982 – 1989) Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 İdari Görev

İl Sınav Yöneticiliği – ÖSYM, 1994 – 2007
İl Sınav Yöneticiliği – Açık Öğretim Fakültesi, 1994 – 2007
Kurucu Müdür – Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu, 1993 – 2004
Dekan Yard. – Dumlupınar Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1994 – 1995 / 1995 – 1996 / 1997 – 2004 / 2004 – 2011
Dekan Yard. – Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1990 – 1992

 

Powered by themekiller.com