oefoto5

1957 yılında Ardahan’ın Posof ilçesinde doğdu. 1981 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 20.02.1984 yılında Yüksek Lisansını, 16.12.1988 yılında Doktorasını tamamladı. 28.02.1990 tarihinde Dünya Gazetesi’nin düzenlediği  “90 Türkiye Ekonomisi Araştırmaları” yarışması’ n da “İmalat Endüstrisi İşletmelerinde Maliyet Azaltımı ve Bir Uygulama” adlı Doktora tezi ile Bronz Dünya ödülüne lâyık görüldü. 14.06.1993 tarihinde Dünya Gazetesi’nin düzenlemiş olduğu “Dünya” yazı yarışmasında “Enflasyonu Önlemenin Temel Koşulu: Toplumsal Verimlilik” adlı makalesi ile ikincilik ödülüne lâyık görüldü. 15.12.1997 tarihinde Dünya Gazetesi’nin düzenlemiş olduğu “Dünya” yazı yarışmasında “Türkiye’nin Dünyayla Entegrasyonunda Vizyon Arayışları: Serbest Piyasa Ekonomisi ve Katılımcı Demokrasi” adlı makalesi ile ikincilik ödülüne lâyık görüldü.

Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 21.05.1982 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 26.01.1989 yılında Yardımcı Doçentliğe yükseldi. 13.03.1990 tarihinde Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevine atandı. 05.06.1993 tarihinde bu görevden askere gitmesi sebebiyle ayrıldı. 14.09.1993 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nun kurucu müdürlüğüne atandı. Bu görevinin yanı sıra; eş zamanlı olarak, 11.01.1995 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığına atandı. Dekan Yardımcılığı görevinden 24.01.1996 tarihinde ayrıldı. 24.01.1997 tarihinde Dekan Yardımcılığı görevine tekrar atandı. 13.12.1994-22.11.2007 tarihleri arasında ÖSYM Kütahya İl Sınav Yöneticiliği ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kütahya İl Sınav Koordinatörü olarak  görev yapmıştır. 23.01.2004 tarihinde Dekan Yardımcılığı görevinden ayrılmış, 13.10.2004 tarihinde ise Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden istifa etmiştir. 13.01.2005 / 20.07.2011 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı ve Dekan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Dumlupınar Üniversitesi Senato üyeliği, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği; Fakülte Kurulu Üyeliği, İşletme Bölüm Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’nın Kurucu Mütevelli Heyet Üyeliği, Dumlupınar Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’nın Denetim kurulu Üyeliği, Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi  Yönetim  ve Denetim kurulu üyeliği ve Türk Eğitim Vakfı Kütahya Temsilciliği.

“Kütahya’da Turistik El Sanatlarını Geliştirme Araştırması, Kütahya-1989.”,“Dumlupınar Üniversitesinin Mekan Büyüklüklerinin Tespitine Yönelik Stratejik Plan (Hizmet Türlerine Göre Mekan Büyüklüklerinin ve Yatırım Gereksinmelerinin Belirlenmesi Projesi, Proje Yöneticisi, Kütahya, 1995.”,”Doğal Gazın Kütahya’ya Uygunluğu”, Proje: Kütahya’da Doğal Gaz ve Yapılabilirliği, Proje Yöneticisi, Destekleyen: PALMET/AMEC ve Dumlupınar Üniversitesi Ortak Çalışması, Aralık 2000.”,“Sanayi ve Üniversite işbirliği çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi- ÖZTÜRK YAPI İŞLETMESİ; Verimlilik iş süreçleri ve maliyet yapısının analizi projesi.2003. “Sanayi ve Üniversite işbirliği çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi-HÜROK İşletmesi; Verimlilik iş süreçleri ve maliyet yapısının iyileştirme projesi. 20004.”

Profesör olarak Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilecik İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi’nde, Tavşanlı ve Kütahya  Meslek Yüksekokulu’nda “Maliyet Muhasebesi”, “Yönetim Muhasebesi”, “Verimlilik Yönetimi”, “Toplam Kalite Yönetimi” derslerini yürütmekte olup, ayrıca Dumlupınar Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Maliyet Analizleri”, “Yönetim Muhasebesi Özel Konuları”, “Muhasebe Teorileri”, “İşletmelerde Performans ve Verimlilik Analizi”, “Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler” , “Stratejik Yönetim Muhasebesi” ve “İşletmelerin Performans Analizi”; “Kâr Planlaması ve Bütçeleme”, “Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları” ve “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi” Yüksek Lisans derslerini ve “Verimlilik Stratejileri” ”İleri Maliyet ve Yönetim muhasebesi” ve “Maliyet Yönetimi” Doktora dersini yürütmektedir. Üç tane Yönetilmiş ve tamamlanmış Doktora Tezi ve yetmiş tane Yönetilmiş ve tamamlanmış Yüksek Lisans tezi bulunmaktadır. Beş tane yayınlanmış uzmanlık dalı ile ilgili kitabı, Çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı ve “AÖF Maliyet Analizleri” kitabında iki bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Çeşitli bilimsel çalıştay ve dergilerde bilim kurulu ve hakemlik görevleri bulunmaktadır.  Çeşitli bilimsel dergi ve gazetelerde değişik işletmecilik konularına ilişkin yüzden fazla makalesi ve çeşitli konferans, kongre  ve sempozyumlarda sunulmuş ve yayınlanmış elliye yakın tebliği bulunmaktadır. Ayrıca üç tane de yayınlanmamış araştırma projesi bulunmaktadır. Öğretim üyesi evli, bir çocuk babası ve iki torun sahibidir.

Powered by themekiller.com